You are currently viewing Sukcesor – kim jest i jaką pełni rolę?

Sukcesor – kim jest i jaką pełni rolę?

Słownik pojęć przedsiębiorczych jest ogromny. Zawiera mnóstwo pozycji opisujących całokształt prowadzenia biznesu, ale także niewielkich wycinków dla konkretnych branż. Aspirujący przedsiębiorca powinien się w nim swobodnie poruszać. Jednak istnieją zagadnienia, których nie rozumie zarówno on, jak i doświadczony biznesmen. Jednym z takich pojęć jest sukcesor.

Prowadzenie biznesu to zajęcie angażujące bez reszty. Czasem na całe życie, a nawet kilka pokoleń. Zdecydowanym wyróżnikiem na rynku są firmy rodzinne z ojczystym kapitałem i wieloletnią tradycją. Utrzymanie rodzinnych korzeni jest dla takiej firmy nadrzędnym celem, możliwym tylko wtedy, gdy doświadczonego kapitana za sterem zastąpi młody, aspirujący przedsiębiorca. Członek rodziny. Sukcesor.

Jaka jest rola sukcesora?

Według słownika pojęć sukcesor nikt inny, jak dziedzic, następca, uczeń, spadkobierca czy kultywator myśli lub idei. Są to najczęstsze synonim oraz definicje sukcesora w języku polskim. I każde z nich ma cząstkę tego, co składa się na tożsamość sukcesora, jednak żadne w pełni nie oddaje wachlarza czynników, jakie muszą zaistnieć, aby sukcesor finalnie zastąpił nestora na jego pozycji.

Zakładając, że:

  • dziedzic – dziedziczy
  • następca – zastępuje
  • uczeń – uczy się
  • spadkobierca – bierze spadek
  • kultywator – kultywuje

To sukcesor tak naprawdę jest po części każdym z nich. Ale oczywiście to nie wszystko. Rolą sukcesora nie jest dziedziczenie majątku. Obszary, za które staje się odpowiedzialny, mają zdecydowanie większą wagę. Podstawowym z nich jest niesienie ciężaru tradycji i pokoleniowej odpowiedzialności. Musi także pamiętać o wyznawaniu podobnych wartości i wreszcie spełnianiu oczekiwań, jakie pokłada w nim nestor, rodzina oraz pracownicy

Aby móc powiedzieć o pełnej sukcesji w przedsiębiorstwie, musi zostać spełnionych kilka kluczowych warunków, według których sukcesor musi:

  • posiadać pełną własność przedsiębiorstwa
  • otrzymać władzę w przedsiębiorstwie – stać się nowym źródłem w miejsce ustępującego
  • zobowiązać się do przyjęcia lub rozwinięcia wartości, jakie przyświecały założycielom
  • zdobyć wiedzę oraz umiejętności, aby w sposób kompetentny zarządzać firmą

Nie można mówić o sukcesji częściowej, ponieważ pominięcie któregoś z obszarów całkowicie zmienia charakter procesu. W sytuacji, w której nie zostaje przekazana własność firmy, sukcesor nie staje się sukcesorem, a jedynie pracownikiem lub współpracownikiem właściciela.